Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Jaromír Krys: Konfigurace bodů rovinné kubiky III. Čas. pěst. mat. 102 (1972), 186-188. MR 0447271
[2] Jaromír Krys: Rovinné konfigurace typu $(3n_n\, n^2_3).$. Čas. pěst. mat. 95 (1970), 66-70. MR 0265184
[3] Karel Havlíček a kol.: Cesty moderní matematiky. Praha 1976.
Partner of
EuDML logo