Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jednoznačnost některých okrajových úloh pro rovnice parabolického typu (Czech)
Title: The uniqueness of solution of some boundary value problems for parabolic equations [Lecture] (English)
Author: Výborný, Rudolf
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 83
Issue: 3
Year: 1958
Pages: 358
.
Category: math
.
DOI: 10.21136/CPM.1958.108288
Note: Přednáška R. Výborného se konala v matematické obci pražské dne 2. prosince 1957 (Czech)
.
Date available: 2009-09-23T06:59:21Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108288
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_083-1958-3_11.pdf 290.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo