Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] O. Borůvka: O jistém typu minimálních ploch ve čtyřrozměrném prostoru o konstantní křivosti. Rozpravy České akademie věd a umění, třída II, XXXVII, 1928.
[2] O. Borůvka: Sur une classe de surfaces minima plongées dans un espace à cinq dimensions à courbure constante. Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou Masarykovy university 106, 1929.
[3] O. Borůvka: Recherches sur la courbure des surfaces dans des espaces à n dimensions à courbure constante. Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou Masarykovy university I, 165, 1932; II, 212, 1935, III, 214, 1935.
Partner of
EuDML logo