Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bartoš P.: Euklidové vety v pravoúhlých simplexoch. Časopis pro pěstování matematiky 93 (1968), str. 256-259. MR 0248603
[2] Bartoš P.: Sinusová veta o simplexoch v $E_n$. Časopis pro pěstování matematiky , 93 (1968), str. 273 - 277. MR 0248604
[3] Bartoš P.: Poznámka o určení simplexu rovinami a o parametrickom vyjádření súradníc jeho bodov. Časopis pro pěstování matematiky, 90 (1965), str. 366-368. MR 0196561
[4] Bartoš P.: O jednej metóde určenia poloměru gule vpísanej a gulí pripísaných simplexu v $E_n$ a niektoré aplikácie. Časopis pro pěstování matematiky, 92 (1967), str. 8-15. MR 0213937
[5] Гантмахер Ф. Р.: Теория матриц. Гoc. изд. тex. тeop. лит.. Mocквa, 1953. Zbl 1151.94459
Partner of
EuDML logo