Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka k povrchu množin (Czech)
Title: A note on the surface of sets (English)
Author: Pfeffer, Václav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 89
Issue: 2
Year: 1964
Pages: 148-154
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 28-80
idZBL: Zbl 0135.11404
idMR: MR0183849
DOI: 10.21136/CPM.1964.108454
.
Date available: 2009-09-23T07:33:24Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108454
.
Reference: [1] V. Jarník: Diferenciální počet.Praha 1953.
Reference: [2] V. Jarník: Integrální počet II.Praha 1955.
Reference: [3] J. Mařík: The surface integral.HexocJiOBaincHH MaT. acypHaJi 6 (SI), 1956, 522 - 558. MR 0089891
Reference: [4] J. Mařík J. Matyska: O jednom zobecnění Lebesgueova integrálu v Em.Vyjde v časopise HexocjioBainmň MaT. 3KypHaji.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_089-1964-2_2.pdf 1.227Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo