Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bourbaki N.: Théorie des ensembles. (russian translation: Burbaki N.: Teorija množestv), izd."Mir", Moskva 1965. Zbl 0128.01404
[2] Ježek J.: Universal algebra and model theory. (Czech. oгig.: Univerzální algebra a teoгie modelů), SNTL - nakladatelství technické literatury, Praha 1976. MR 0546057
Partner of
EuDML logo