Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Černý I.: Základy analysy v komplexním oboru. NČSAV, Praha, 1967. MR 0222257
[2] Голубев B. B.: Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. Mocквa, 1950. Zbl 1202.91122
[3] Eвграфов M. A.: Аналитические функции. Mocквa, 1968. Zbl 1067.83007
[4] Nehari Z.: Conformal Mapping. Mc Graw-Hill book Comp., INC, 1952. MR 0045823 | Zbl 0048.31503
[5] Netuka I.: Schwarzovy-Christoffelovy integrály. Diplomní práce na mat.-fys. fakultě, 1967.
[6] Saks A., Zykmund A.: Analytic Functions. Warszawa, 1965.
Partner of
EuDML logo