Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] L Kolář: Užití Cartanových metod ke studiu obecní sítě křivek na ploše v trojrozměrném prostoru. Rozpravy čes. ak. věd 1967, ročník 77, sešit 5.
[2] P. H. Щербаков: Kypс аффинной и проективной дифференциальной геометрии. Tomск 1960.
[3] C. P. Фиников: Метод внешних форм Картана. Mocквa-Ленинград 1948. Adresa autorky: Olomouc, Leninova 26 (Přírodovědecká fakulta University Palackého). Zbl 1154.94303
Partner of
EuDML logo