Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] O. Fischer J. Hájek V. Koutník M. Novotný a M. Sekanina: 60 let akademika Josefa Nováka. Časopis Pěst. Mat. 90 (1965), 236-246. MR 0192992
[2] Z. Frolík a F. Zítek: Sedmdesát let akademika Josefa Nováka. Časopis Pěst. Mat. 100 (1975), 208-214. MR 0371562
[3] Z. Frolík a F. Zítek: The seventieth anniversary of Professor Josef Novák. Czechoslovak Math. J. 25 (100) (1975), 330-335. MR 0360139
[4] M. Hušek a V. Koutník: Akademik Josef Novák sedmdesátiletý. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 20 (1975), 61-65. MR 0485086
Partner of
EuDML logo