Previous |  Up |  Next

Article

Title: Akademik Josef Novák osmdesátiletý (Czech)
Title: Academician Josef Novák (on the occasion of his eightieth birthday) (English)
Author: Frolík, Zdeněk
Author: Koutník, Václav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 110
Issue: 2
Year: 1985
Pages: 218-224
.
Category: history
.
MSC: 01A70
idZBL: Zbl 0569.01028
idMR: MR796571
DOI: 10.21136/CPM.1985.108592
.
Date available: 2009-09-23T09:31:38Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108592
.
Reference: [1] O. Fischer J. Hájek V. Koutník M. Novotný a M. Sekanina: 60 let akademika Josefa Nováka.Časopis Pěst. Mat. 90 (1965), 236-246. MR 0192992
Reference: [2] Z. Frolík a F. Zítek: Sedmdesát let akademika Josefa Nováka.Časopis Pěst. Mat. 100 (1975), 208-214. MR 0371562
Reference: [3] Z. Frolík a F. Zítek: The seventieth anniversary of Professor Josef Novák.Czechoslovak Math. J. 25 (100) (1975), 330-335. MR 0360139
Reference: [4] M. Hušek a V. Koutník: Akademik Josef Novák sedmdesátiletý.Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 20 (1975), 61-65. MR 0485086
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_110-1985-2_13.pdf 878.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo