Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. Čulík V. Doležal M. Fiedler: Kombinatorická analýza v praxi. SNTL, Praha 1967.
[2] K. Čulík M. Skalická I. Váňová: Logika I. Učební texty vysokých škol, SNTL 1968.
Partner of
EuDML logo