Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Sova M.: Linear differential equations in Banach spaces. Rozpravy Československé akademie věd, Řada mat. a přír. věd 85 (1975), No 6, 1-82. MR 0481342 | Zbl 0333.34055
[2] Sova M.: On Hadamard's concepts of correctness. Čas. pět. mat. 102 (1977), 234-269. MR 0454729 | Zbl 0353.34073
Partner of
EuDML logo