Previous |  Up |  Next

Article

Title: Některé vlastnosti homogenní lineární diferenciální rovnice $n$-tého řádu (Czech)
Title: Some properties of homogeneous linear differential equation of $n$th order [Lecture] (English)
Author: Hustý, Zdeněk
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 83
Issue: 4
Year: 1958
Pages: 476-478
.
Category: math
.
DOI: 10.21136/CPM.1958.108632
Note: Vlastní referát Z. Hustého o přednášce proslovené v rámci "Diskusí o nových pracích brněnských matematiků" dne 24. dubna 1958 v Brně (Czech)
.
Date available: 2009-09-23T07:01:09Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108632
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_083-1958-4_11.pdf 609.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo