Previous |  Up |  Next

Article

Title: Asymptotické vlastnosti integrálů homogenních lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu (Czech)
Title: Asymptotic properties of integrals of homogeneous linear differential equations of the second order (English)
Author: Hustý, Zdeněk
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 90
Issue: 4
Year: 1965
Pages: 487-490
.
Category: math
.
MSC: 34-50
idMR: MR0203145
DOI: 10.21136/CPM.1965.108646
Note: Vlastní referát Z. Hustého o přednášce proslovené na Kurzweilově semináři matematického ústavu ČSAV v Praze ve dnech 11., 18. a 25. března 1965 (Czech)
.
Date available: 2009-09-23T07:43:50Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108646
.
Reference: [1] M. Ráb: Asymptotische Formeln für die Lösungen der Differentialgleichung $y" + qy =0$.Czech. Math. J. 14 (89), 1964, 203-221. MR 0165173
Reference: [2] Z. Hustý: Asymptotische Eigenschaften von Lösungen homogener linearer Differentialgleichungen $n$-ter Ordnung.Mathematische Nachrichten. Im Druck.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_090-1965-4_11.pdf 716.3Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo