Previous |  Up |  Next

Article

Title: O konvexních množinách pravděpodobnostních měr (Czech)
Title: On the convex sets of probability measures (English)
Title: Über konvexe Mengen von Wahrscheinlichkeitsmassen (German)
Author: Štěpán, Josef
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 93
Issue: 1
Year: 1968
Pages: 73-79
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 60-05
idZBL: Zbl 0155.23402
idMR: MR0243567
DOI: 10.21136/CPM.1968.108659
.
Date available: 2009-09-23T07:58:15Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108659
.
Reference: [1] N. Dunford, J. T. Schwartz: Linear Operators I.ruský překlad Линейные операторы, Mocква 1962 (kapitola V.). MR 0216303
Reference: [2] M. Loéve: Probability Theory.ruský překlad Теория вероятностей, Mocква 1962 (kapitola II.).
Reference: [3] Ю. В. Прохоров: Сходимость случайных процессов и предельные теоремы теории вероятностей.Теория вероятностей и ее применения 1 (1956). Zbl 0995.90522
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_093-1968-1_9.pdf 1.080Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo