Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] H. M. Гeльфaнд: Лeкции пo линeйнoй алгeбpe. Мocквa-Лeнингpад 1951.
[2] L. Granát: Mеtrické vlаstnosti nеrozvinutelných monosystemů $V_{n+1}$ v eukleidovském prostoгu $E_{2n+1}$. Čаsopis pro pestování mаtеmаtiky, 91 (1966), 412-422.
[3] M. Jůza: Lignе dе striction suг unе générаlisаtion à plusiеurs dimеnsions ďune surfаce гégleе. Чеx. мат. жypнал, 12 (87), (1962), 243-250. MR 0142063
[4] A. Jůzová: Euklеidovské invаriаnty monosystemů. Čаsopis pro pěstování mаtemаtiky, 88 (1963), 1-13.
[5] Č. Vitner: O úhlеch linеárních podprostorů v $E_n$. Čаsopis pro pěstování mаtеmаtiky, 87 (1962), 415-422.
Partner of
EuDML logo