Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 68-00
References:
[1] N. Wiener A. Rosenblueth J. Bigelow: Behavior, Purpose and Teleology. Philosophy of Science 10 (1943).
[2] N. Wiener: Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a ve strojích. Praha 1960.
[3] A. N. Kolmogorov: Předmluva k ruskému vydání knihy W. Ross Ashby „Введениe в Кибернетику". MocKBa 1959.
[4] Возможное и невозможное в кибернетике. Mocквa 1963. Zbl 1145.93303
[5] L. Couffignal: Les notions de base. Paris 1958. Zbl 0089.13202
[6] A. A. Mapков: Чto тaкoe Kибернетиa. Mocквa 1962.
[7] W. R. Ashby: Introduction to Cybernetics. London 1956. MR 0130063 | Zbl 0071.12303
Partner of
EuDML logo