Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. Kössler: O významu čísla $\sup|a_n|^{1/n}$ v theorii mocninných řad. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, roč. 74 (1949), str. 47. MR 0034833
[2] K. Petr: O diferenciálních rovnicích.
Partner of
EuDML logo