Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Birkhoff: Lattice theory. rev. edition, New York 1948. MR 0029876 | Zbl 0033.10103
[2] O. Ore: On the foundation of abstract algebra I. Ann. of Math. 36 (1935), str. 406 až 437. MR 1503232 | Zbl 0012.00501
[3] O. Ore: On the foundation of abstract algebra II. Ann. of Math. 37 (1937), str. 265 až 292.
[4] L. Jánoš: Свойства уплотнения Цассенхауза. Чехосл. мат. ж. 3 (78), str. 159-182.
[5] Vl. Kořínek: Svazy, v nichž platí obecně věta Jordan-Hölderova. Rozpravy II. tř. české akademie, ročník LIX, číslo 23.
Partner of
EuDML logo