Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1a] V. Hlavatý: Zur Lie’schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen. Věstník Král. čes. společnosti nauk, Praha 1941. MR 0015888
[1b] V. Hlavatý: K Lieově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti). Rozpravy II. třídy České akademie, roč. LI, č. 33.
[2] Z. Vančura: Les congruences de Lie-sphères (L-sphères). Spisy přírod. fakulty Karlovy university, č. 194, str. 20-28, Praha 1950. MR 0040047
Partner of
EuDML logo