Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Fubini E. Čech: Introduction à la géométrie projective différentielle des surfaces. (Gauthier-Villars et Cie, Paris 1931.)
[2] K. Havlíček: Rozvinutelné plochy v přímkové diferenciální geometrii. (Rozpravy II. třídy České akademie, ročník LIII, Číslo 42, Praha 1944.)
[3] V. Hlavatý: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový počet. (Jednota čs. matematiků a fysiků, Praha 1937.)
[4] V. Hlavatý: Differenciální přímková geometrie. (Česká akademie, Praha 1941.)
Partner of
EuDML logo