Previous |  Up |  Next

Article

Title: O ortocentru normálního mnohoúhelníka (Czech)
Title: On the orthocenter of normal polyhedron (English)
Title: Sur le point qui forme une analogie du point de concours des hauteurs d'un triangle pour un polygone normal (French)
Author: Nádeník, Zbyněk
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 81
Issue: 3
Year: 1956
Pages: 292-298
Summary lang: French
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 50-0X
idZBL: Zbl 0075.15704
idMR: MR0087970
DOI: 10.21136/CPM.1956.117205
.
Date available: 2009-09-23T06:46:01Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117205
.
Reference: [1] Z. Nádeník: Rozšíření věty Menelaovy a Cevovy na n-dimensionální útvary.Časopis pro pěst. mat. 81 (1956), 1 - 25 . MR 0079787
Reference: [2] Z. Nádeník: Několik vlastností vrcholových nadrovin normálního mnohoúhelníka.Časopis pro pěst. mat. 81 (1956), 287 - 291 . MR 0087969
Reference: [3] Z. Nádeník: O některých otázkách v geometrii n-rozměrného eukleidovského prostoru.(Rozmnožený rukopis.)
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_081-1956-3_4.pdf 1.136Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo