Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. L. Doob: Probability in function space. Bull. Amer. Math. Soc., vol. 53 (1947), str. 15-30. MR 0019858 | Zbl 0032.03401
[2] A. Špaček: Regularity properties of random transforms. Czechoslovak Math. J. 5 (1955), str, 143-151. MR 0073869
[3] A. Špaček: Zufällige Gleichungen. Czechoslovak Math. J. 5 (1955), str. 462-466. MR 0079854
[4] A. Špaček: Note on K. Menger’s probabilistic geometry. Czechoslovak Math. J. 6 (1956), str. 72-74. MR 0080946
[5] A. Špaček: Sur l’inversion des transformations aléatoires presque sûrement linéaires. Vyjde v Acta Math.
[6] A. Špaček: Zufällige Mengenfunktionen. Vyjde v Math. Nachrichten.
[7] K. Winkelhauer: К теории обобщенных случайных процессов. Vyjde v Czechoslovak Math. J.
[8] O. Hanš: The strong law of large numbers for generalized random variables. Bull. Acad. Polonaise Sci. Vol. IV, str. 15-17. MR 0077014
[9] O. Hanš: Zobecněné náhodné veličiny a náhodné transformace. Kandidátská disertační práce.
[10] A. Špaček: Prolongement des transformations aléatoires. Připraveno k publikaci.
[11] O. Hanš: Reduzierende zufällige Transformationen. Vyjde v Czechoslovak Math. J. MR 0090161
[12] O. Hanš: Inverse and adjoint transforms of random linear transforms. Připraveno k publikaci.
[13] O. Hanš: O vlastnostech náhodných transformací. Písemná práce pro kandidátské zkoušky.
[14] M. Ullrich: Theorie náhodných distribucí. Připravovaná kandidátská disertační práce.
[15] M. Driml: Distribuční a charakteristické funkcionály pro zobecněné náhodné proměnné. Připravovaná kandidátská disertační práce.
Partner of
EuDML logo