Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Klapka: O W-kongruencích s fokálními plochami přímkovými. Spisy přír. fak. MU v Brně, č. 69, 1926.
[2] C. Segre: Le congruenze rettilinee W aderenti a due superficie rigate. Accad. Reale delle Sc. di Torino, 42, 1906-1907, 539-550.
Partner of
EuDML logo