Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. D. Hill: Some theorems on subseries. Bull. Amer. Math. Soc., 48 (1942), 103-108. MR 0005391 | Zbl 0063.02015
[2] A. J. Chinčin: Řetězové zlomky. Praha, 1952 (český preklad). MR 0057295
[3] T. Šalát: K absolútne konvergentným radom. Mat.-fyz. čas. SAV, VII (1957), 3, 139-142. MR 0098262
Partner of
EuDML logo