Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Korous M.: O rozvoji funkce jedné reálné proměnné v řadu jistých ortogonálních polynomů. Rozpr. České ak. 48, 1938.
[2] Szegö G.: Orthogonal polynomials. Amer. Math. Soc. Coll, Publ. 23, New York, 1939.
Partner of
EuDML logo