Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. Pondělíček: O jisté pologrupě endomorfismů na jednoduše uspořádané množině, I. Čas. pro pěstování matematiky, 84 (1959), 177-182. MR 0104747
[2] F. Šik: Automorphismen geordneter Mengen. Čas. pro pěstování matematiky, 83 (1958), 1-22. MR 0095789
[3] G. Hamel: Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung f(x + y) = f(x) + f(y). Mathematische Annalen, 60 (1905), 459-462. MR 1511317
Partner of
EuDML logo