Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] М. А. Красносельский: Топологические методы в теории нелинейных интегральных уравнений. Москва 1956. Zbl 0995.90522
[2] H. Švecová: Poznámka k vyšetřování singulárních bodů ve fotoelasticimetrii. Aplikace matematiky 5 (1960), 401-411. MR 0120850
Partner of
EuDML logo