Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] D. König: Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Leipzig 1936.
[2] O. Borůvka: O jistém problému minimálním. Práce Mor. přírod. společnosti, sv. III, Brno, 1926.
[3] V. Jarník: O jistém problému minimálním. Práce Mor. přírod. společnosti, sv. VI, Brno, 1930.1 MR 0095106
[4] V. Jarník M. Kössler: O minimálních grafech, obsahujících n daných bodů. Časopis pro pěst. mat. a fys. 63 (1934), 223-235.
[5] J. B. Kruskal: On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem. Proc. Amer. Mat. Soc., 7 (1956). MR 0078686 | Zbl 0070.18404
[6] R. Rado: Note on independence functions. Proc. London Math. Soc., (3), 7(1957). MR 0088459 | Zbl 0083.02302
[7] J. Perkal: O souborech materiálních bodů a abstraktních bodů v přírodovědeckých zkoumáních. Pokroky mat. fys. a astr., II (1957).
[8] J. Bílý M. Fiedler F. Nožička: Die Graphentheorie in Anwendung auf das Transportproblem. Чехословаский математический журнал, T. 8 (83), (1958), 94-121. MR 0101504
Partner of
EuDML logo