Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. M. Day: Arithmetic of ordered systems. Transactions of the American mathematical society 58 (1945), 1-43. MR 0012262 | Zbl 0060.05813
[2] K. Čulík: O lexikografickém součtu částečně uspořádaných množin. Časopis pro pěstování matematiky, roč. 84(1959), 16-30. MR 0106854
[3] K. Čulík: Über die Homomorphismen der teilweise geordneten Mengen und Verbände. Čechoslov. mat. žurnal. roč. 9 (1959), 496-518. MR 0120170
[4] B. Dushnik E. W. Miller: Partially ordered sets. American Journal of Mathematics 63 (1941), 600-610. MR 0004862
[5] G. Birkhoff: Lattice theory. New York 1948. MR 0029876 | Zbl 0033.10103
Partner of
EuDML logo