Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Hruška: Konstrukce omezenými prostředky a geometrické aproximace. Praha 1950.
[2] O. Leminger: O pravidelném 257-úhelníku. Čas. pro pěst. mat. 84 (1959), str. 371 - 373. MR 0114148
Partner of
EuDML logo