Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] König D.: Theorie der endlichen und unendlichen Graphen. Leipzig, 1936, 139.
[2] Knichal V.: O Kirchhoffových zákonech. Mat.-fyz. sborník Slov. Akad. vied a umení, II (1952), 13-27. MR 0076602
[3] Гельфанд И. М., Шилов Г. Е.: Обобщенные функции и действия над ними. Mocква 1958. Zbl 0995.62501
[4] Doležal V.: O použití distribucí v teorii lineárních dynamických soustav. Aplikace matem., 1959, No. 6, 405-440. MR 0110005
[5] Richards P. J.: A Special Class of Functions with Positive Real Part in a Half-Plane. Duke J. of Math., Vol. XIV, 1947, 777--786. MR 0022261
Partner of
EuDML logo