Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] A. M. Ostrowski: Solution of Equations and Systems of Equations. Academic Press, New York and London, 1960. MR 0216746
[2] M. Šisler: O jedné iterační metodě řešení soustav nelineárních rovnic, I. Čas. pro pěst. mat., 86, 1961,439-461. MR 0175295
[3] M. Šisler: O jedné iterační metodě řešení soustav nelineárních rovnic, II. Čas. pro pěst. mat., 87, 1962, 81-93. MR 0136511
[4] M. Šisler: O konvergenci iteračních metod řešení soustavy nelineárních rovnic. Apl. Mat. 5, 1960, 141-150. MR 0111134
[5] B. H. Фаддеева: Bычислительные методы линейной алгебры. Mocква, Ленинград, 1950. Zbl 0054.05604
Partner of
EuDML logo