Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Gilbert E. N.: Gray Codes and Paths on the $n$-Cube. The Bell System Technical Journal 37 (1958), 3, 815-826. MR 0094273
[2] Klír J.: Obousměrné reléové řetězy. Slaboproudý obzor 20 (1959), 6, 367-371.
[3] Клир И. Сейдл Л: Коды для релейных цепей совпадения. Stroje na zpracování informací, Sborník VII, 1959, 21-35. Zbl 1047.90504
[4] Miller R. E., Selfridge J. L.: Maximal paths on rectangular boards. IBM J. Res. Develop. 4 (1960), 479-586. MR 0124242 | Zbl 0100.01903
[5] Nash-Williams C. St. I. A.: Decomposition of the $n$-dimensional lattice graph into Hamiltonian lines. Proc. Edinburgh Math. Soc. (2), I2 (1960/61), 123-131. MR 0130189
[6] Formánek B.: Šach a priestor. Šachový bulletin, 4-5 (1960), 58-66.
[7] Koman M.: Úloha o šachovnici a její zobecnění v teorii grafů. Časopis pro pěst. mat. 86 (1961), 344-351. MR 0131994
[8] Kotzig A.: Linear factors in lattice graphs. Mat.-fyz. časop. I4 (1964), 104-133. MR 0171273 | Zbl 0129.39803
[9] Ahrens W.: Mathematische Unterhaltungen und Spiele. Leipzig, 1918.
Partner of
EuDML logo