Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. J. Warne L. K. Williams: Characters on inverse semigroups. Czech. Math. J. 11 (86), 1961, 150-155. MR 0130315
[2] E. Hewitt H. S. Zuckerman: Finite dimensional convolution algebras. Acta Math. 93 (1955), 67-119. MR 0077522
[3] V.Dlab: D-hodnost Abelovy grupy. Čas. pro pěst. mat. 82 (1957), 314-334. MR 0092785
[4] L. Fuchs: Abelian groups. Budapest, 1958. MR 0106942 | Zbl 0091.02704
[5] O. Kowalski B. Pondělíček: O charakterech řetězců. Čas. pro pěst. mat. 91 (1965), 1-3. MR 0190043
Partner of
EuDML logo