Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. Bydžovský: Über eine ebene Konfiguration (124,163). Věstník Král. české spol. nauk 1939, č. II.
[2] J. De Vries: Über gewisse ebene Konfigurationen. Acta matematica, 12, 1889, 67.
[3] O. Hesse: Über Curven dritter Ordnung.. Ј. f. reine u. angew. Math. 36, 1848, 156-176 - Sebrané spisy, str. 155 a násl.
[4] O. Hesse: Eine Bemerkung zum Pascalschen Theorem. Ј. f. reine u. angew. Math. 41, 1851, 270 - Sebrané spisy (Mnichov 1897), str. 254.
[5] G. Salmon (něm. překlad W. Fiedler): Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven. 1873, čl. 151,152.
[6] Th. Reye: Konstruktion der Konfigurationen. Acta Mathematica, I, 1882, str. 97- a násl.
[7] Th. Reye: Geometrie der Lage. 3. B., 1910, str. 234 a n.
[8] H. Schrötter: Über ebene Konfigurationen. Ј. f. reine u. angew. Meth. 108, 1891, str. 297.
[9] M. Zacharias: Untersuchungen über ebene Konfigurationen (124,163). Deutsche Mathematik, 6, čís. 2 a 3. MR 0017930
[10] J. Metelka: O jistých konfìguracích (124,163) v rovině. Věstník Král. české spol. nauk 1944, XXI, str. 1-8 MR 0015239
[11] B. Bydžovský: O dvou nových konfiguracích (124,163). Časopis pro pěstování matematiky 79, 1954, 219-228. MR 0068844
[12] B. Bydžovský: Poznámky k teorii konfigurace (124,163). Časopis pro pěstování matematiky 74, 1950, 249-251. (Zprávy ze spol. sjezdu matematiků čsl. a polských.)
[13] J. Metelka: O rovinných konfiguracích (124,163). Časopis pro pěstování matematiky 80, 1955, 133- a násl. MR 0074838
[14] F. Levi: Geometrische Konfìgurationen. Leipzig, 1929.
[15] V. Metelka: O jistých rovinných konfiguracích (124,163), které obsahují aspoň jeden bod typu D. Časopis pro pěstování matematiky 80, 1955, 146- a násl. MR 0074839
[16] V. Metelka: Rovinné konfigurace (124,163) s D-body. Časopis pro pěstování matematiky 82, 1957, str. 385- a násl. MR 0095436
Partner of
EuDML logo