Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zobecnění Taylorova a Laurentova rozvoje (Czech)
Title: Generalization of Taylor and Laurent expansion (English)
Title: Eine Verallgemeinerung der Taylor- und Laurententwicklung (German)
Author: Štěpánek, Jiří
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 92
Issue: 4
Year: 1967
Pages: 436-442
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 30-20
idZBL: Zbl 0174.36802
idMR: MR0228662
DOI: 10.21136/CPM.1967.117608
.
Date available: 2009-09-23T07:56:18Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117608
.
Reference: [1] Jiří Štěpánek: Rozvoj analytické funkce v „Taylorovu" řadu s proměnným středem.Čas. pro pěst. mat. 81 (1956).
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_092-1967-4_4.pdf 1.274Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo