Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Alexandrov A. D.: Vypuklije mnogogranniki. Moskva-Leningrad 1950.
[2] Čech E.: Základy analytické geometrie I. Praha 1951.
[3] Fiedler M.: Geometrie simplexu v $E_n$, III. část. Časopis pro pěstování matematiky 81 (1956), str. 182-223. MR 0089437
[4] Bartoš P.: O jednej metóde určenia poloměru vpísanej gule a gulí pripísaných simplexu v $E_n$ a niektoré aplikácie. Tamže 92 (1967) str. 8-15. MR 0213937
Partner of
EuDML logo