Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bartoš P.: O jednej metóde určenia poloměru gule vpísanej a gulí pripísaných simplexu v $E_n$ a niektoré aplikácie. Časopis pro pěstování matematiky 92 (1967) str. 8-15. MR 0213937
[2] Bartoš P.: Euklidové vety v pravoúhlých simplexoch. Čas. pro pěstování matematiky 93 (1968), str. 256-259. MR 0248603
[3] Bydžovský B.: Úvod do analytické geometrie. Praha, 1923.
[4] Gantmacher F. R.: Teorija matric. Moskva, 1953.
Partner of
EuDML logo