Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Čech E.: Bodové množiny. Academia, Praha 1966. 1. vydání JČMF, Praha 1936. MR 0229205
[2] Čech E.: Topological Spaces. Revised by Z. Frolík and M. Katětov. Academia, Prague 1966. MR 0211373
[3] Čech E.: Základy analytické geometrie I. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1951.
[4] Čech E.: Základy analytické geometrie II. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952.
[5] Eфимов H. B.: Bысшая геометрия. Физматгиз, Mocквa 1961. Zbl 0106.27902
[6] Kateřiňák J.: Axiomatická metoda v $n$-rozměrné geometrii Lobačevského. Sborník prací Vysoké školy dopravní a Výzkumného ústavu dopravního, rok 1967, číslo 5, str. 17-29. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967. MR 0268762
[7] Kolmogoroff A.: Zur Begriindung der projektiven Geometrie. Ann. of Math., 33, No 1 (1932), str. 175-176. MR 1503044
[8] Понтрягин Л. C: Непрерывные группы. Гостехиздат, Mocквa 1954. Zbl 0995.90535
[9] Vyšín J.: Soustava axiomů eukleidovské geometrie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1959.
Partner of
EuDML logo