Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. Bydžovský: Úvod do algebraické geometrie. Praha 1948.
[2] K. Šindelář: The Real Cyclic Collineations. Sborník sjezdu československých a polských matematiků v Praze 1949, 263-267.
[3] K. Šindelář: Reálné cyklické korelace v rovině a trojrozměrném prostoru.
Partner of
EuDML logo