Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. de Vries: Über gewisse ebene Konfigurationen. Acta matematica 12, 1889, 67.
[2] B. Bydžovský: Über eine ebene Konfiguration (124, 163). Věstník Královské české společnosti nauk, 1939, č. II.
[3] J. Metelka: O jistých konfiguracích (124, 163) v rovině. Věstník Královské české společnosti nauk, 1944, XXI, str. 1-8. MR 0015239
[4] J. Metelka: O rovinných konfiguracích (124, 163). Časopis pro pěstování matematiky 80, 1955, str. 133 a násl. MR 0074838
[5] V. Metelka: Rovinné konfigurace (124, 163) s D-body. Časopis pro pěstování matematiky 82, 1957, str. 385 a násl. MR 0095436
[6] V. Metelka: Über ebene Konfigurationen (124, 163), die mit einer irreduziblen Kurve dritter Ordnung inzidieren. Časopis pro pěstování matematiky, 91, 1966, str. 261 a násl. MR 0203576
Partner of
EuDML logo