Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Lukeš: Lebesgueův integrál. Časopis pro pěstování matematiky, 9I (1966), 371-383. MR 0209416
[2] J. Ridder: Über das Riemannsche Integral. Nieuw archief woor wiskunde, 1928.
[3] J. Mařík: Lebesgueův integrál v abstraktních prostorech. Časopis pro pěstování matematiky 76(1951), 175-194. MR 0051906
[4] М. Лоев: Теория вероятностей. MocKBa, 1962. Zbl 1005.68507
Partner of
EuDML logo