Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] W. H. Fleming: Functions of Several Variables. Addison-Wesley Publ. Comp., INC, 1965. MR 0174675 | Zbl 0136.34301
[2] K. Karták J. Mařík: A non-absolutely convergent integrál in Em and the theorem of Gauss. Czech. Math. J., 15 (90), 1965, 253-259. MR 0177092
[3] J. Král: Hladké funkce s nekonečnou cyklickou variací. Časopis pro pěst. mat., 93 (1968), 178-185. MR 0235081
[4] J. Král: Non-tangential limits of the logarithmic potential. Czech. Math J., I4 (89), 1964, 455-482. MR 0180691
[5] J. Král: The Fredholm method in potential theory. Trans. Amer. Math. Soc, I25 (1966), 511-547. MR 0209503
[6] J. Král J. Mařík: Integrace podle Hausdorffovy míry na hladké ploše. Časopis pro pěst. mat., 89 (1964), 433-448. MR 0181730
[7] J. Mařík: Dirichletova úloha. Časopis pro pěst. mat., 82 (1957), 257-282. MR 0090666
[8] J. Matyska: Approximate differential and Federer normal. Czech. Math. J., 17 (92), 1967, 97-107. MR 0207926 | Zbl 0162.07601
[9] И. П. Натансон: Teopия фукций действительного переменногоi. Mocквa 1957.
Partner of
EuDML logo