Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Dvořák: Časopis pro pěstovaní matematiky, 63 (1934), 9-16 (Czech).
[2] Dvořák: Ober schlichte Funktionen, I. Časopis pro pěstovaní matematiky, 92 (1967), 162-189.
[3] Golusin: Geometrische Funktionentheorie. Berlin, 1957. Zbl 0083.06604
Partner of
EuDML logo