Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Sierpiňski W.: Teoria liczb II. Warszawa 1956.
[2] Bartoš P.: O istej sústave diofantických rovnic. Časopis pro pěstování matematiky 93 (1968), 484-5. MR 0354541
[3] Sedláček J.: Keine Angst vor Mathematik. VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1965.
[4] Bartoš P.: O prolongabilných riešeniach optickej rovnice. Časopis pro pěstování matematiky 95(1970), 278-289. MR 0272708
Partner of
EuDML logo