Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. Karták: Úlohy a problémy. Čas. pěst. mat. 91 (1966), str. 104. MR 0200508
[2] E. Čech: Bodové množiny. Praha 1966. MR 0229205
[3] Z. Zahorski: Sur la premiére dérivée. Trans. Amer. Math. Soc, 69 (1950) 1 - 54. MR 0037338 | Zbl 0038.20602
Partner of
EuDML logo