Previous |  Up |  Next

Article

Title: Degenerovaná $n$-rozměrná centrální axonometrie (Czech)
Title: Degenerate $n$-dimensional central axonometrics (English)
Title: Degenerierte $n$-dimensionale Zentralaxonometrie (German)
Author: Pecina, Václav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 98
Issue: 1
Year: 1973
Pages: 67-73
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 51N05
idZBL: Zbl 0255.50010
idMR: MR0317162
DOI: 10.21136/CPM.1973.117789
.
Date available: 2009-09-23T08:25:38Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117789
.
Reference: [1] L. Drs: Centrální axonometrie v $n$-rozměrném prostoru.Časopis pro pěstování matematiky, 85(1960), 274-290. MR 0125468
Reference: [2] V. Havel: O základních větách vícerozměrné centrální axonometrie I, II, III..Matem. fys. časopis SAV, V/7, 2 - 1957 a VIII, 2 - 1958.
Reference: [3] V. Pecina: K základní vétě $n$-rozměrné centrální axonometrie.Časopis pro pěstování matematiky 96 (1971), 81-85. MR 0284908
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_098-1973-1_6.pdf 1.137Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo