Previous |  Up |  Next

Article

Title: Příklad k jednomu obrácení Greenovy věty (Czech)
Title: An example toward the inversion of Green's theorem (English)
Title: Ein Beispiel zu einem gewissen inversen Greenschen Satz (German)
Author: Král, Josef
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 101
Issue: 2
Year: 1976
Pages: 205-206
.
Category: math
.
MSC: 26B20
idZBL: Zbl 0325.26011
idMR: MR0444869
DOI: 10.21136/CPM.1976.117896
.
Date available: 2009-09-23T08:43:48Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117896
.
Reference: [1] C. B. Горленко: Обращение теоремы Грина-Стокса.c6. Meтpичecкиe вonpocы теории функций и омображений, Издат. Hayкова думка, Kиeв 1973, стp. 61-68. Zbl 1131.90321
Reference: [2] J. Král: Teorie potenciálu I.Státní pedagogické nakladatelství Praha 1965.
Reference: [3] J. Král I. Netuka J. Veselý: Teorie potenciálu II.Státní pedagog. nakl. Praha 1972.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_101-1976-2_11.pdf 348.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo