Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. Sova: On the Timoshenko type equations. Časopis pro pěstování matematiky, I00, 1975, 217-254. MR 0387763 | Zbl 0324.34060
[2] M. Sova: Linear differential equations in Banach spaces. Rozpravy ČSAV, rada matematic- kých a přírodních věd, 85, 6, 1975, Academia Praha. MR 0481342 | Zbl 0333.34055
[3] I. Straškraba O. Vejvoda: Periodic solutions to abstract differential equations. Czech. Math. J., 23 (98) 1973, 635-669. MR 0499577
Partner of
EuDML logo